اجرت المثل کارهای زن در خانه از منظر فقه و حقوق افغانستان
60 بازدید
محل نشر: همایش زنان افغانستان فرصتها, چالشها و راهکارها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/10/18
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده امروزه بحث حقوق زنان از چنان اهمیت برخوردار است که رعایت حقوق زنان از معیارهای توسعه یافتگی کشورها قرار گرفته است؛ به همین دلیل به عنوان ابزار فشار کشورها برعلیه یکدیگر و چالش بزرگ برای اکثر کشورهای اسلامی در آمده است. با وجود تبلیغات گسترده از حقوق زنان، عملاً در اغلب کشورهای جهان شأن و منزلت انسانی زنان رعایت نمی‌شود و آنان از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش محرومند. در خصوص حقوق مالی زنان خانه‌دار در کشورهای اسلامی با وجود مقررات دینی و فقهی که آنان را مالک دست رنج خویش می‌داند مقررات حمایتی از قبیل مهریه، نفقه و ... زنان از نظر اقتصادی مورد ستم و در وضعیت نا گوار قراردارد، لذا برای احقاق حقوق آنان لازم است که عالمان دینی و حقوقدانان راه حل‌های سازگار با نظام حقوقی اسلام و مقررات دینی ارائه نماید. مطالبه اجرت المثل کارهای خانه از سوی زنان در افغانستان محمل حقوقی ندارد؛ زیرا در قبال امور می‌توان مطالبه اجرت نمود که از وظایف شخص محسوب نشود، در حالی‌که در افغانستان آداب و عرف حاکم بر جامعه انجام امور داخلی منزل را از وظیفه زنان محسوب می‌کند و عقد ازدواج مبتنی بر آن واقع می‌شود، لذا مطالبه اجرت المثل و حکم به آن محمل حقوقی ندارد. البته کار در مزارع و دامپروی که در آمد اقتصادی مشخص دارد نمی‌تواند به عنوان انجام کارهای خانه محسوب شود د در برابر آن‌ها نیز به این عرف متوسل شد. قراردادن شروط مالی ضمن عقد ازدواج به نفع زنان سازگار با نظام حقوقی اسلام و حقوق موضوعه افغانستان است، لذا مناسب ترین راه برای زنانی که می‌خواهد در صورت وقوع طلاق از سوی شوهر از بخشی مال و اموال بوجود آمده در دوران زندگی مشترک بهره و نصیبی داشته باشد، شرط انتقال نصف یا بخشی معینی از دارایی شوهر به او ضمن عقد ازدواج است.
دانلود