بررسی فقهی- حقوقی نفقه زوجه
40 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده براساس نظام حقوقی اسلام، یکی از موضوعات مهم روابط مالی زن و شوهر، نفقه زن می‌باشد. نظام حقوقی اسلام به دلیل این‌که زن را از کار و تلاش برای تأمین نیازهای مادی خانواده معاف نموده‌ و وظیفه خطیر تربیت فرزندان و نسل آینده را به عهده‌ی او گذاشته است، شوهر را مکلف به پرداخت نفقه زن نموده است. از نظر نظام حقوقی اسلام، عقد نکاح ویژگی‌های منحصر به فرد و تفاوت‌های اساسی با دیگر عقود دارد که استحقاق نفقه یکی از این ویژگی‌ها است، لذا نفقه عوض چیزی قرار نمی‌گیرد. در مورد این‌که ماهیت حق زن بر نفقه چیست، حقوق‌دانان و فقهاء، نفقه را بر چند دسته تقسیم نموده‌اند و در برخی موضوعات قایل به مالکیت زن و در برخی دیگر قایل به حق انتفاع شده‌است. در مورد رابطه نفقه با تمکین نظریات متفاوتی در فقه و حقوق مطرح شده ‌است، ولی آن‌چه با عدالت سازگار‌تر به نظر می‌رسد، این است که از حین عقد نفقه به عهده شوهر می‌آید، ولی نشوز مانع استقرار استحقاق نفقه می‌شود. اما کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در فضای فمینیستی و بر اساس فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق زنان به تصویب رسیده، خواهان تشابه حقوقی تمام عیار بین زنان و مردان است و هیچ‌گونه تفاوت حقوقی را بر نمی‌تابد؛ زیرا این کنوانسیون تبعیض را به هرگونه تفاوت و تمایز حقوقی بین زن و مرد معنا نموده است. بنابراین، نفقه نیز به عنوان یکی از تفاوت‌های حقوقی مبتنی بر جنسیت که باعث وابستگی زنان به مردان می‌شود، قابل پذیرش نمی‌باشد.