بررسی ضرورت تعدیل مهریه در حقوق افغانستان
40 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده بحث تعدیل مهریه و محاسبه آن به نرخ روز در قانون مدنی افغانستان مطرح نشده است، ولی در پیش نویس قانون احوال شخصیه شیعیان در ماده 129مقرر شده، در مواردی که مهریه به پول تعیین شود و از حین تعیین تا موقع پرداخت بر اثر تورم، پول دچار کاهش ارزش شود، باید بین زوجین مصالحه شود. از نظر اجتماعی ضرورت گنجاندن محاسبه مهریه به نرخ روز در قانون مدنی و قانون خانواده، آشکار است. زنانی که چندین سال قبل با مهریه پولی اندک ازدواج کرده، امروزه آن مبلغ ارزش خود را از دست داده و به منزله تلف شده محسوب می‌شود. از سوی دیگر پول‌های کاغذی امروزی از نظر ماهیت با پول دوران گذشته (سکه‌های طلا و نقره) متفاوت است و نمی‌توان احکام آن را که در روایات و اقوال فقهای گذشته آمده به پول امروزی جاری کرد. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن بر شمردن ضرورت تعدیل مهریه و بررسی ماهیت پول امروزی، اثبات نماید که بر اساس ماهیت اسکناس در مهریه و سایر دیون آن‌چه که به ذمه مدیون قرار می‌گیرد ارزش کاربردی و قدرت خرید اسکناس است نه مبلغ اسمی و ظاهری آن. بر این اساس، محاسبه مهریه به نرخ روز و در نظر گرفتن قدرت خرید در سایر دیون، مطابق با فقه اسلامی بوده و ربا محسوب نخواهد شد.