مطالعه تطبیقی شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت افغانستان و ایران
41 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نوشتار حاضر با عنوان "مطالعه تطبیقی شرکت با مسئولیت محدود در قوانین تجارت افغانستان و ایران"، به بررسی تطبیقی شرکت مزبور پرداخته و موارد چون تعریف، شرایط تشکیل، از قبیل اهلیت، داشتن شرکت‌نامه، ثبت شرکت، انتشار خلاصه اساسنامه و ... همچنین ارگانهای این نوع شرکت از قبیل مدیران، بازرسان و مجامع عمومی و نیز نحوه تصمیم گیری و میزان اکثریت لازم برای رأی گیری و ... سرانجام انحلال شرکت و موارد انحلال آن را بررسی نموده است.