قلمرو اذن ولی در نکاح
50 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی مطالعات حقوقی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده ابراهیم رضایی نقش خانواده در تأمین امنیت و سلامت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، اسلام با هدف تأمین سلامت و سعادت جامعه، شرایطی را برای تشکیل خانواده و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا از این طریق ضامن سلامت جامعه باشد. در میان شرایط حاکم بر ازدواج، آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد، ولایت پدر و جد پدری بر رشیده باکره است. مقاله حاضر به بررسی قلمرو ولایت پدر و جد پدری در نکاح فرزندان، پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می‌دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به‌ دلیل جنبه حمایتی داشتن، مسلّم و پذیرفته شده ‌است، ولی اعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم‌ترین آنها، رعایت مصلحت مولی علیه است. در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز همه به عدم ولایت ولی قهری معتقدند با این حال، در مورد ثبوت ولایت ولی بر باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی ولایت ولی بر باکره رشیده می‌باشد.